Hakkımızda

Nalan SABIR TAŞTAN

11.12.1979 tarihinde Trabzon’da doğdu. Trabzon Süper Lisesi’ni bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 2002 yılında mezun oldu. 2015 yılında Avrasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimleri Yüksek Lisans programını bitirdi. 2020 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı’ndan Doktora derecesi aldı. 2013 yılından 2021 yılının sonuna kadar Öğretim Görevlisi olarak görev yapmıştır. Halen Ordu Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu’nda Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

İyi derecede İngilizce bilmektedir. Temel ilgi alanları, akademik performans, nöroplastisite, insan kaynakları yönetimi, yükseköğretim yönetimi, stratejik yönetim, kalite yönetimi, işletme yönetimi, organizasyon ve liderliktir. Belirtilen konularla ilgili bir çok bilimsel eser yayımlamıştır.

Kürşat TAŞTAN

Lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde, yüksek lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalında, Doktora eğitimini ise Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalında tamamlamıştır.

Çalışma hayatına 1999 yılında Ziraat Bankasında başlamış, 2002-2011 yılları arasında Sağlık Bakanlığında görev yapmıştır. 2012 yılından itibaren Ordu Üniversitesinde Fakülte Sekreterliği, Daire Başkanlığı ve Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Halen Ordu Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda 2018 yılından itibaren Yükseköğretim Kalite Kurulu’nda (YÖKAK) Değerlendirici olarak görev almaktadır.

Liderlik, Kurumsal Kuram, Yükseköğretim Yönetimi, Kalite Yönetimi, İşletme, Yönetim ve Organizasyon, Akademik Performans, İnsan Kaynakları Yönetimi, Yönetim ve Strateji alanlarında araştırmalar yapmaktadır. Belirtilen konularla ilgili bir çok bilimsel eser yayımlamıştır.