Bildiriler,  Yükseköğretimde Kalite

Kalite Yöneticilerinin Gözünden Yükseköğretimde Kalite Çalışmalarının Nedenleri

Cite / Alıntıla

Taştan, K., & Sabır Taştan, N. (2022). Kalite Yöneticilerinin Gözünden Yükseköğretimde Kalite Çalışmalarının Nedenleri. 5th International CEO Communication, Economics, Organization & Social Sciences Congress9-11 December 2022, Indonesia, Abstract Book, s. 193.