Diğer Çalışmalar,  Yükseköğretimde Kalite

Yükseköğretim Kurumlarında Kalite Yönetimi Anketi

UNESCO Uluslararası Eğitim Planlama Enstitüsü (IIEP) ve Uluslararası Üniversiteler Birliği (IAU) tarafından IIEP-UNESCO İç Kalite Güvencesi Araştırma Projesi kapsamında hazırlanan ve yönetilen Quality management in higher education: Developments and drivers Results from an international survey (Martin ve Parikh, 2017) isimli çalışmanın EK 1. Anket’inin Türkçe çevirisi.

https://turmr.com/index.php/turmr/article/view/17

Cite / Alıntıla

Taştan, K., & Yılmaz, S. (2022). Yükseköğretim Kurumlarında Kalite Yönetimi Anketi. Turkish Management Review1(1), 66–77. https://doi.org/10.5281/zenodo.7486573