Bildiriler,  Yükseköğretimde Kalite

YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTEYE ULAŞMADA SİSTEMSEL BİR SORUNA ELEŞTİREL BAKIŞ: YÖK VE ÜAK’IN YAPISINDA PAYDAŞLARIN TEMSİL EDİLMEMESİ

Cite / Alıntıla

Taştan, K., & Sabır Taştan, N. (2021). YÜKSEKÖĞRETIMDE KALİTEYE ULAŞMADA SİSTEMSEL BİR SORUNA ELEŞTİREL BAKIŞ: YÖK VE ÜAK’IN YAPISINDA PAYDAŞLARIN TEMSİL EDİLMEMESİ. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, 1517 December, 253–254.