Makaleler

Yükseköğretimde Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Temel Alanı İçin Çok Kriterli Karar Analizi Temelli Bir Performans Ölçümü Model Önerisi

Cite / Alıntıla

Sabır Taştan, N. , Çetin, A. & Atıcı, K. B. (2022). Yükseköğretimde Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Temel Alanı İçin Çok Kriterli Karar Analizi Temelli Bir Performans Ölçümü Model Önerisi . Yükseköğretim ve Bilim Dergisi , 12 (1) , 187-200 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/higheredusci/issue/69731/1013848