Kitap Bölümleri,  Kitaplar

DÜNYA TOPLUMU TEORİSİ VE FUTBOLUN KÜRESELLEŞMESİ

Cite / Alıntıla

TAŞTAN, K. & SABIR TAŞTAN, N. (2022). Dünya Toplumu Teorisi ve Futbolun Küreselleşmesi. Içinde A. Dever & E. Erdoğan (Ed.), Küreselleşme ve Spor (ss. 75–104). Nobel Bilimsel Eserler.

Son 20-30 yılda, toplumun diğer birçok alanında olduğu gibi sporda da bir küreselleşme sürecinden geçilmiştir. Küreselleşme, bir mega trend olarak ekonomik ve kültürel açıdan toplumlara hükmeden, bilime ve evrensel insan haklarına dayalı rasyonalist bir dünya kültürünün yayılması olarak kabul edilmektedir. Genel olarak sporda ve özel olarak “dünyanın önde gelen oyunu” olan futbolda küreselleşmenin etkisinin görülmesi ise özellikle teknolojinin ve dijital ortamların gelişmesiyle birlikte oldukça ileri bir seviyeye ulaşmıştır. Çalışmada, bu ilerlemeye paralel olarak futbolun küresel yönleri ve mikro düzeyde Türk futbolu, Dünya Toplumu Teorisi çerçevesinde ele alınmaktadır.

E-Book: https://www.nobelyayin.com/kuresellesme-ve-spor-18963.html