Bildiriler

YETKİNLİĞE DAYALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE ÜNİVERSİTE GENEL SEKRETERLERİ

Cite / Alıntıla

Sabır Taştan, N., & Taştan, K. (2022). YETKİNLİĞE DAYALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE ÜNİVERSİTE GENEL SEKRETERLERİ. Içinde A. Kazankaya & M. Alev Ateş (Ed.), Ahi Evran 2nd International Conference on Scientific Research. Full Text Book. Cilt 3. (ss. 548–556). Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi.