Makaleler,  Yükseköğretimde Kalite

Kalite Yöneticilerinin Gözünden Yükseköğretimde Kalite Çalışmaları

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), Türkiye’nin yükseköğretim alanındaki ulusal kalite güvence ajansıdır. 2015 yılında kurulan YÖKAK, yükseköğretim kurumlarının dış değerlendirmesini yapmak, akreditasyon kurumlarının yetkilendirme ve tanıma süreçlerini koordine etmek ve Kalite Güvencesi kültürünün yükseköğretim kurumlarında içselleştirilmesini ve yayılmasını sağlamakla sorumludur. Çalışmada, yükseköğretim kurumlarında kalite yönetiminin uygulanmasından sorumlu yöneticilerin YÖKAK’ın ve görev yaptıkları kurumların kalite çalışmalarının nedenlerine…

daha fazla oku

Cite as/ Atıf: Taştan, K., Sabır Taştan, N. & Yılmaz, S. (2023). Makale başlığı. Turkish Studies – Economy, 18(3), 1113-1141. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.68285