Makaleler,  Yükseköğretimde Kalite

Kalite Yönetimi Uyma Ölçeğinin Yükseköğretim İçin İşlemselleştirilmesi: Yükseköğretimde Kalite Yönetimi Uyma Ölçeği

Atıf / Citation

Taştan K., & Yılmaz S., (2022). Kalite yönetimi uyma ölçeğinin yükseköğretim için işlemselleştirilmesi: Yükseköğretimde kalite yönetimi uyma ölçeği. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science, 12(3), 573-587. https://doi.org/10.5961/higheredusci.1110795

Link: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2404603