Bildiriler

ÜNİVERSİTE YÖNETİM HİZMETLERİ ÖRGÜTÜ YÖNETİCİ KADROLARI İÇİN ATAMA-YÜKSELTME MODELİ ÖNERİSİ

Cite / Alıntıla

Sabır Taştan, N., & Taştan, K. (2022). ÜNİVERSİTE YÖNETİM HİZMETLERİ ÖRGÜTÜ YÖNETİCİ KADROLARI İÇİN ATAMA-YÜKSELTME MODELİ ÖNERİSİ. Içinde GÜLTEKIN GÜRÇAY & AMANEH MANAFIDIZAJI (Ed.), EGE 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, December 24- 25, 2022. PROCEEDING BOOK. Cilt 1. (ss. 526–539). İzmir