Makaleler

LİDERLİK LİTERATÜRÜNDEKİ KAVRAM KARMAŞASI: TEORİ-MODEL-TARZ AYRIMI ÇERÇEVESİNDE LİDERLİĞİN KATEGORİZE EDİLMESİ

Cite / Alıntıla

Taştan, K., & Sabır Taştan, N. (2021). LİDERLİK LİTERATÜRÜNDEKİ KAVRAM KARMAŞASI: TEORİ-MODEL-TARZ AYRIMI ÇERÇEVESİNDE LİDERLİĞİN KATEGORİZE EDİLMESİ. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 11(3), 1636–1653. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1921020