Bildiriler,  Yükseköğretimde Kalite

YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTEYE ULAŞMADA SİSTEMSEL BİR SORUNA ELEŞTİREL BAKIŞ: HER AKADEMİK YÜKSELMEDE YENİDEN ATANMA ZORUNLULUĞU

Cite / Alıntıla

Sabır Taştan, N., & Taştan, K. (2021). YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTEYE ULAŞMADA SİSTEMSEL BİR SORUNA ELEŞTİREL BAKIŞ: HER AKADEMİK YÜKSELMEDE YENİDEN ATANMA ZORUNLULUĞU. Içinde A. Kazankaya, M. Alev Ateş, & K. İpekdal (Ed.), Ahi Evran International Conference on Scientific Research (ss. 958–965). Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi.