• Kitap Bölümleri,  Kitaplar

    UZAKTAN ÇALIŞMA ÖRGÜTLENMESİ

    Küresel Covid-19 pandemisi, neredeyse tüm örgütlerin hızlı ve beklenmedik bir şekilde uzaktan çalışmaya yönelmesine neden olmuştur. Gelecek yıllarda da örgütlerin pandemi öncesi temel seviyelerine göre uzaktan çalışmada bir artış yaşayacağı ve uzaktan çalışmayı…