Kitap Bölümleri,  Kitaplar

UZAKTAN ÇALIŞMA ÖRGÜTLENMESİ

Cite / Alıntıla

TAŞTAN, K. (2021). UZAKTAN ÇALIŞMA ÖRGÜTLENMESİ. Içinde A. F. Çakmak & O. Büyükyılmaz (Ed.), UZAKTAN ÇALIŞMADA YÖNETSEL KONULAR (ss. 151–172). Gazi Kitabevi.

Küresel Covid-19 pandemisi, neredeyse tüm örgütlerin hızlı ve beklenmedik bir şekilde uzaktan çalışmaya yönelmesine neden olmuştur. Gelecek yıllarda da örgütlerin pandemi öncesi temel seviyelerine göre uzaktan çalışmada bir artış yaşayacağı ve uzaktan çalışmayı yönetmenin ve örgütlemenin örgütlerin karşılaşacağı en büyük zorluklardan olacağı tahmin edilmektedir. Bu yeni durum karşısında, örgütler, “Tamamen Uzaktan”, “Kısmen Uzaktan” ve “Hibrit Uzaktan” çalışma modellerinden kendileri için uygun olan çalışma modelini belirleyerek uzaktan çalışmayı nasıl örgütleyeceklerine karar vermeli, iletişim/ekip stratejilerini belirlemeli ve uzaktan çalışmanın örgütlenmesinde hangi politika ve uygulamaların gözden geçirilmesi gerektiğini ele almalıdır. Bilinçli olarak kendilerini uzaktan çalışmaya hazırlayan örgütler, kendilerine uygun geliştirilmiş politikalar ve yönetim uygulamaları ile rekabet avantajı sağlayabileceklerdir. Uzaktan çalışmanın örgütlenmesinde; çalışan hakları, iş yükü ve performans standartları, yasal koruma durumu, sağlık ve güvenlik, eğitime erişim, vb. bütün konularda ofiste çalışma ile aynı yükümlülüklerin geçerli olduğu unutulmamalıdır.

E book linki: https://ws1.turcademy.com/ww/webviewer.php?doc=92791

Yayın Satış Siteleri:

https://www.gazikitabevi.com.tr/urun/uzaktan-calismada-yonetsel-konular-prof-dr-ahmet-ferda-cakmak-doc-dr-ozan-buyukyilmaz

https://www.kitapyurdu.com/kitap/uzaktan-calismada-yonetsel-konular/606348.html

https://www.kitapsepeti.com/urun/detay/kitap/uzaktan-calismada-yonetsel-konular/1544678

https://www.babil.com/uzaktan-calismada-yonetsel-konular-kitabi-ahmet-ferda-cakmak-ozan-buyukyilmaz

https://www.bkmkitap.com/uzaktan-calismada-yonetsel-konular

https://www.pandora.com.tr/kitap/uzaktan-calismada-yonetsel-konular/813714